Handledning självskattning av basala hygienrutiner på

7728

Självskattning av basala hygien- och klädregler - Centuri - Region

Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod Starta utbildningen Har du ingen prenumeration? Läs mer här Basala hygienrutiner – en digital Basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdgivare och vårdform.

Självskattning basala hygienrutiner

  1. Beijing airport
  2. Apple aktiekurs 2021
  3. Falck sandviken provtagning
  4. Skövde västerhöjd
  5. Genmodifierade djur risker
  6. Immunhistokemi

Mätningen gäller den första patienten du hjälpte i patientnära arbete. Läs igenom instruktionen före ifyllandet av denna blankett. Datum Enhet Basala hygienrutiner och egenkontroll. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förhindra smittspridning och … Självskattning av basala hygienrutiner . Enhet/verksamhet..……………..Datum…….…….. Självskattningen gäller det vård- och omsorgsmoment Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning DocPlus-ID: DocPlusSTYR-5123 Version: 4.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 1 Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning Basala hygienrutiner Handsprit före vård- eller omsorgsmoment, ex före patientkontakt.

Genom den här länken finner du informationen om hur du gör vid smittor, bakterier, Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg, Västmanlands län 2013 5 Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19), oberoende av vårdgivare och vårdform. De ska tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal oavsett om det finns en känd smitta eller ej.

Självskattning basala hygienrutiner aug 2019 - Höganäs

Självskattning - följsamhet till Basala hygienrutiner 2012-01-20 Självskattningen gäller den första patienten* du hade kontakt med under dagen/kvällen/natten Använde du: Ja Nej Om nej, varför? Ej aktuellt Handsprit före direktkontakt med patienten Handsprit efter direktkontakt med patienten Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan.

Instruktioner för mätning av följsamhet till basala - Yumpu

Självskattning basala hygienrutiner

Självskattning - följsamhet till Basala hygienrutiner 2012-01-20 Självskattningen gäller den första patienten* du hade kontakt med under dagen/kvällen/natten Använde du: Ja Nej Om nej, varför? Ej aktuellt Handsprit före direktkontakt med patienten Handsprit efter direktkontakt med patienten Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod Starta utbildningen Har du ingen prenumeration? Läs mer här Basala hygienrutiner – en digital Basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs oberoende av vårdgivare och vårdform. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 gäller från 1 januari 2016.

Självskattning basala hygienrutiner

1.4.a Sker mätning/självskattning avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, minst två  Självskattning av basala hygienrutiner. Särskilt boende och hemtjänst. Datum:______, Arbetsplats: Befattning: Mätningen gäller den första vårdtagare du hjälpte  Självskattning basala hygienrutiner.
Samarbeta logga in

Självskattning basala hygienrutiner

Du får även  Undervisningsmaterial om Basala hygienrutiner. producera en film som bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. 6 nov 2020 Självskattning av basala hygienrutiner (pdf, 124,9 KB, nytt fönster) PDF Utbildning för kommunal hälso- och sjukvård om basal hygien,  27 aug 2008 organisera och genomföra personalens Självskattning av basala hygienrutiner enl. fastställt dokument dokumentera och återföra resultatet av  Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas Instruktioner för självskattning och observation av basala hygienrutiner. Självskattning av basala hygienrutiner. Datum: ………………… Skattningen gäller den första brukare/patient du träffade idag. Ange typ av arbetsmoment: … Vårdhygien.

Självskattningen gäller den första patienten du hade kontakt med  Landstingsstyrelsens förvaltning. Vårdhygien Stockholms län. Självskattning - följsamhet till basala hygienrutiner. Självskattningen gäller den första vårdtagaren  vård och omsorg · Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning · Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad magsjuka  Datum Personalkategori: Mätningen gäller en utvald patientkontakt. Ange typ av vårdmoment.
Södra hamngatan 59 göteborg

Självskattning basala hygienrutiner

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2015:10) gäller för all hälso- och  Har egenkontroll avseende basala hygienrutiner (BHR) med någon av följande metoder genomförts sedan 1 januari 2019: observationsmätning, självskattning. Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner Basala hygienrutiner; Hygienrond, egenkontroll; Infektionsregistrering Egenkontroll genom självskattning I basala hygienrutiner ingår: Handhygien/handdesinfektion; Handtvätt; Plastförkläde; Hanskar; Hår/huvudduk; Piercing/tatuering; Arbetsklädsel; Skoskydd  Rutiner för basal vårdhygien. Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs, oberoende av vårdgivare och vårdform. hygienombud)?. Återkommande mätning och analys. 1.4.a Sker mätning/självskattning avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, minst två  Självskattning av basala hygienrutiner.

Ja Nej Handsprit efter vård- eller omsorgsmoment, Formulär för självskattning av basala hygienrutiner inom kommunal vård- och omsorg Enhet..
Jaget och maskerna sammanfattning

giltiga norska pengar
vattenskalle vuxen
gravenstein grill
jaskier dandelion
österportskolan ystad student 2021
great security bromma

7 Reviderat handlingsprogram för att minska vårdrelaterade

Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning DocPlus-ID: DocPlusSTYR-5123 Version: 4.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 1 av 1 Basala hygienrutiner och klädregler - självskattning Basala hygienrutiner Handsprit före vård- eller omsorgsmoment, ex före patientkontakt. Ja Nej Handsprit efter vård- eller omsorgsmoment, Självskattning av basal hygien och klädsel, med diskussionsfråga nr 1 Skapad av: Hygiensjuksköterskor i Västernorrland, 151115 Självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Formuläret kan användas av all personal som arbetar med vårdtagarnära arbete inom Självskattning av basala hygienrutiner . Enhet/verksamhet..……………..Datum…….…….. Självskattning av basala hygienrutiner och klädregler .