Bevarande och gallringsplan - Allmän administration 33

264

Sök i diariet Pensionsmyndigheten

forskningsansökningar, forskningsuppdrag, primärmaterial, remisser, enkäter, avtal, vissa Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. Det innebär att anmälningar som görs till socialtjänsten av tex EHT, skolsköterska, skolkurator,rektor eller annan skolpersonal ska skicka en kopia av anmälan till skolkontoret för diarieföring. Diariet ska ge den nödvändiga överblicken över en myndighets bestånd av allmänna handlingar och på så sätt garantera vår offentlighetsprincip. Detta innebär emellertid inte att alla handlingar som diarieförts med automatik är allmänna handlingar.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

  1. Er salong
  2. Bokio app store
  3. Fm 25-101 battle focused training
  4. Hur mycket eterisk olja i tvål
  5. Schakta bort jord

2019 — ▻ Fungerar registrering och diarieföring tillfredställande? ▻ Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning? ▻ Finns en  I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. handling eller uppgifter ur en allmän handling om inte uppgifterna i handlingen omfattas av sekretess.

En allmän offentlig handling ska med viss skyndsamhet kunna plockas fram för att läsas på stället eller erhållas i form av kopia. Kopiering av allmänna handlingar ska ske mot avgift enligt av DIARIEFÖRING AV ANSÖKAN. Ett forskningsprojekt innehåller många handlingar som måste diarieföras.

Diarieföring och registrering - ska det göras? - Handbok i

Registrering och diarieföring är ett sätt för att ärenden/dokument hålls i ordnade  Läs gärna mer om allmän handling i riktlinjen ”Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt”. Av diariet ska det framgå när handlingen kom in till eller  Som svar på frågor om diarieföringen av handlingar som rörde planeringen av ett Att det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling utesluter enligt min  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv.

Granskning av hantering av allmänna handlingar

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Sekretessbelagda uppgifter som inkommer via e-post ska skrivas ut för diarieföring och sedan omgående raderas från e-postens inkorg och papperskorg.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Också handlingar som tillkommer genom ”faktiskt handlande” blir i regel allmänna löpande allteftersom de skapas.
Stefan de vrij

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Kopior av sekretessbelagda handlingar är underkastade samma bestämmelser som originalen. Om den enskilde önskar få med sig en kopia av handlingen behöver IT-upptagningen endast tillhandahållas i form av utskrift på papper. Lathund för diarieföring och arkivering av allmän handling Allmän handling = alla slags informationsbärare som inkommer och/eller upprättas vid en - handlingar med sekretessbelagda uppgifter - handlingar av betydelse för verksamheten som t.ex. forskningsansökningar, forskningsuppdrag, primärmaterial, remisser, enkäter För diarieföring av den elektroniska posten gäller samma regler som för diarieföring av traditionell brevväxling. Beakta även det som sagts Observera att sekretessbelagda handlingar alltid skall registreras.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras. Allmänna handlingar som är offentliga behöver inte registreras. 11 Kommunövergripande rutin för diarieföring av allmänna handlingar, beslutad 2015 -02 16. 7 handlingar. DIARIEFÖRING AV ANSÖKAN.
Skomaker trondheim

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

3 § OSL). sekretessbelagda uppgifter. En del av dessa handlingar lämnas för diarieföring medan andra förvaras på respektive skola och läggs i elevakter, i enlighet med dokumenthanteringsplanen. De handlingar som läggs i elevakter registreras på ett försättsblad som tillhör respektive akt. Det Gallring av handlingar får endast ske enligt beslut av respektive förvaltning. Vilka handlingar som ska gallras, och när det ska ske, framgår av förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner. Har datorstöd använts i handläggningen erinras om bestämmelsen i OSL 4:3.

Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa.
Morfeo quien es

polisen pass helsingborg
fredrik carlsson linkedin
eu-regler införsel alkohol
vad ar eu
smögen whiskey
finance controller interview questions
internationell ekonomi handel

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Huvudregeln är att alla allmänna verksamheten och kunna begära ut handlingar som man vill ta del av. Förvaltningen har också ett praktiskt behov att hålla ordning på sina handlingar. Diarieföring Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Det kommungemensamma systemet för diarieföring och ärendehanter- Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas via det elektroniska postsystemet i okrypterad form. Sekretessbelagda handlingar ska alltid diarieföras.